Слідкуйтеза нами

Worldwide Ukrainian Business

  /  Бізнес   /  ТОП-10 юридичних порад для ведення бізнесу за кордоном

ТОП-10 юридичних порад для ведення бізнесу за кордоном

Аліна Горяєва, юристка GLS Law Company, вказала, на що звернути увагу

Незважаючи на непрості часи, українські компанії розширюють свої кордони та виходять на міжнародні ринки. Українські товари та послуги набули абсолютної конкурентоспроможності за кордоном. Це стосується як великого, так і малого бізнесу.

Вихід бізнесу на міжнародну арену можливий двома шляхами:

1. Експортування власних товарів та послуг. При цьому виробництво або місце створення послуги та юридичне структурування залишається та території України.

Сьогодні експорт українських товарів є одним із найактуальніших напрямів української економіки. Експорт дає можливість залучати додаткові валютні надходження, надає можливість українським виробникам конкурувати на міжнародних зовнішніх ринках з іноземними компаніями та продавати свої товари та послуги за міжнародними цінами.

Щоб бути спроможними впоратися із новими викликами, необхідно підготуватися до певних змін.

Першим кроком у цьому напряму є пошук сильних сторін свого бізнесу. Необхідно відповісти собі на питання: чому продукція, яку ви виробляєте, або послуга, яку ви надаєте, – важлива на зовнішньому ринку.

Що стосується юридичної сторони питання, найголовнішими порадами на цьому шляху є:

Порада № 1. Налаштування внутрішніх процесів відповідно до нових потреб експортування. Насамперед, мова йде про запровадження внутрішнього комплаєнсу. Якщо ви ще це не зробили – то самий час про це подбати! Що таке комплаєнс-контроль? Складними словами – це система заходів управління та контролю в компанії, спрямована на попередження та подолання ризиків недотримання вимог законодавства, правил, стандартів та рекомендацій (зокрема, органів контролю). Простими – це певні заходи в компанії, які не дозволять її співробітникам порушити закон чи корпоративну етику.

Чому це потрібно? Досить часто підприємці припускаються помилок у веденні діяльності не навмисно, а через недогляд, помилки чи нерозуміння законодавства. Ціна такої помилки може бути дуже високою – штрафи, збитки, удар по репутації, розірвання ділових відносин із контрагентами. Чіткий контроль за дотриманням норм національного та міжнародного законодавства, внутрішніх правил компанії є підгрунтям для отримання чесної стабільної репутації на ринку та довіри клієнтів і партнерів. Оскільки прозорість та етика підприємництва стає світовим трендом, цей крок є вельми необхідним для успішної співпраці із іноземними контрагентами. Сьогодні – це важливий елемент корпоративної культури компанії.

На невеликому підприємстві комплаєнс-процедури можна запровадити, використовуючи вже наявні кадрові ресурси шляхом розподілення функцій нагляду та контролю між вже існуючими організаційними підрозділами. Якщо структура бізнесу є складною, то доцільним буде впровадження посади комплаєнс-офіцеру – незалежної посадової особи, яка буде здійснювати відповідні функції.

Посада комплаєнс-офіцера набула поширення з часів опублікування у 2014 році Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) Стандарту ISO 19600 “Complience management systems – Guidelines”, який являє собою рекомендації для створення, розробки, впровадження та оцінки системи комплаєнс-менеджменту.

Крім запровадження комплаєнсу, бажано звернути увагу ще й на такі внутрішні процеси, як: зміни в організації виробництва, навчання команди або залучення нових спеціалістів, отримання потрібних послуг шляхом аутсорсингу, налаштування логістики.

Порада № 2. Вивчення законодавства, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність. Таке законодавство можна поділити на національне право та міжнародне приватне право (міжнародні конвенції). До національних нормативно-правових актів відносяться в першу чергу Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»Господарський та Цивільний кодекси України. Але треба пам’ятати, що норми міжнародних договорів завжди превалюють над нормами внутрішнього законодавства країни. Вивчення міжнародних джерел, які містять регуляторні норми стосовно сфери вашої діяльності, є необхідним для успішного ведення бізнесу за кордоном. Прикладом такого регулювання є Інкотермс (Inetnational Commercial Terms) – міжнародні правила у форматі словника, які забезпечують однозначне тлумачення найбільш вживаних термінів у галузі міжнародної торгівлі. Інкотермс розробляються Міжнародною торговою палатою та визнані урядовими органами, юридичними компаніями та комерсантами по всьому світу.

Як ефективніше виконувати комплаєнс-процедури для бізнесу? З новим рішенням LIGA360:Compliance. Контролюйте дотримання вимог законодавства, здійснюйте due dilligence та AML/KYC перевірки, моніторте репутацію вашої компанії та партнерів. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Порада № 3. Окремим пунктом треба зазначити важливість вивчення законодавства тих країн, з якими українська компанія планує співпрацювати у своїй міжнародній діяльності. Це стосується як країн бізнес-партнерів, так і країн кінцевих споживачів товарів та послуг. Кожна країна має свої регуляторні вимоги, без дотримання яких співпраця та продаж в цій країні будуть неможливими. Таке регулювання може визначати особливий ветеринарний режим щодо продукції тваринного походження, фітосанітарний режим для торгівлі товарами рослинництва, вимоги щодо захисту прав споживачів, тощо. Обов’язково перевірте необхідність та умови отримання Сертифікатів якості продукції та подбайте про їх отримання завчасно, щоб це не стало перешкодою для виходу вашого бізнесу на міжнародний ринок. Регуляторне поле країн Європейського Союзу – дуже схоже, тому, якщо ви плануєте вихід лише на європейський ринок, цей процес буде простішим.

Порада № 4. Юридичне оформлення виходу на експортні ринки. Важливість застосування коректних юридичних норм у супроводі зовнішньоекономічної діяльності важко переоцінити. На цьому етапі не обійтися без кваліфікованого юриста, який спеціалізується саме на цьому напряму.

Перше, що треба зробити – перевірити внутрішні корпоративні документи, чи визначено статутом підприємства право на ведення зовнішньоекономічної діяльності. Бажано мати екземпляр корпоративних документів та витягу із реєстру, перекладений англійською мовою (або мовою країни вашого основного партнера) із апостилем. Ці документи можуть стати у пригоді та зекономити ваш час у випадку виникнення відповідного запиту.

Друге, безумовно, – це складання зовнішньоекономічних контрактів (ЗЕД-контракти). Навіть якщо ваш контрагент запропонує свою версію, треба вміти правильно читати такі контракти. Окрему увагу треба приділити визначенню права, яке застосовується до правовідносин, які випливають із ЗЕД-контракту. Компанії мають право самостійно домовлятися та обирати право, за яким вони будуть регулювти відносини, які випливають із контракту. Радимо завжди тяготіти до українського права. Якщо ж такий варіант неможливий, бажано, щоб це було право тієї країни, яке ви хоч трохи знаєте, або яке містить багато аналогій із українським правом.

Це важливо не тільки для того, щоб коректно оформити, наприклад «купівлю-продаж» за контрактом, а, насамперед тому, що за цим правом буде вирішуватися спір між сторонами у разі його виникнення. Сторони мають право врегулювати це питання в арбітражному застереженні. Але треба пам’ятати, що лише коректно складене арбітражне застереження, яке не містить дефектів, допоможе вам захистити свої права.

Враховуючи гостру політичну ситуацію в усьому світі, величезного значення набуває умова ЗЕД-контракту, яка стосується форс-мажору – не ігноруйте ці положення!

Підготовка інших юридичних документів, які можуть знадобитися, залежить від особливостей діяльності кожної окремої компанії. Це можуть бути експортні накладні, GDPR-документи, тощо.

Порада № 5. Не забувати про валютний контроль та фінансовий моніторинг. Робота з іноземними компаніями – це завжди валюта. Треба пам’ятати, що будь-яка транзакція, пов’язана із зовнішньоекономічною діяльністю (навіть якщо її сума менша за 400 000 грн.), може перевірятися службою фінансового моніторингу. Зверніть особливу увагу при виборі банку для відкриття валютного рахунку – краще завчасно обговорити всі комфортні та необхідні для вас умови, які відповідатимуть потребам вашого бізнесу. Банківські операції, підготовка комерційних інвойсів (документ, що використовується для митної декларації під час продажу товарів, експортованих через міжнародні кордони) – все повинно відповідати вимогам законодавства.

2. Корпоративне рішення. Другим способом виходу на міжнародний ринок є корпоративна організація бізнесу в іноземних юрисдикціях шляхом відкриття представництва, філії або окремої юридичної особи. В такому випадку, українська компанія переносить частину свого сабстенсу (фізичної присутності) за кордон та є присутньою у двох країнах одночасно.

Основними юридичними порадами корпоративного формування бізнесу в іноземній юрисдикції є:

Порада № 6Правильно обрати форму такого корпоративного формування. Різниця між представництвом та філією полягає в обсязі їх повноважень щодо здійснення діяльності компанії. Представництво має обмежений обсяг та підходить для бізнесу, який тільки починає своє знайомство із закордонним ринком. Воно має право проводити рекламні заходи, маркетингову діяльність, але не має права в повній мірі здійснювати комерційну діяльність, лише представницьку. Філія, фактично, є продовженням української компанії, може вести основну діяльність – укладати контракти, продавати товари та надавати послуги в іноземній державі.

Створення окремої юридичної компанії (дочірньої, засновником якої буде українська компанія, або окремої) надає вашій компанії окремий юридичний статус в закордонній юрисдикції.

Порада № 7. Оволодіти достатнім знанням із податкового законодавства іноземної держави. Оподаткування – чи не найважливіший критерій, на якій треба звернути увагу при обранні юрисдикції для реєстрації компанії за кордоном. Податкове навантаження безпосередньо впливає на видаткову частину вашого бізнесу, а отже, й на собівартість ваших товарів або послуг, вашу конкурентноспроможність та успішність ведення бізнесу на міжнародній арені. Податки, на які необхідно звернути увагу: корпоративні податки, податки на заробітну плату, якщо ви плануєте залучати співробітників за договором найму, податок на дивіденди, податок на вивід капіталу, податок на приріст капіталу, ПДВ.

Прибуток постійного представництва та філії компанії підлягає оподаткування за тими самими ставками, як і прибуток окремо зареєстрованої компанії, але лише в частині прибутку, який отримується в результаті виконання функцій, які здійснюються на території цієї держави представництвом або філією компанії.

Також зверніть увагу на податкові пільги, які пропонує іноземне податкове законодавство та можливості ними скористатися. Наприклад, деякі країни звільняють від оподаткування компанії, які не ведуть діяльність на території цієї держави.

Все більшого поширення у світі набирає податок у джерела або податок на репатріацію (withholding tax) – податок, який утримується країною джерела доходу під час виплати доходу на користь нерезидента.

Порада № 8. Пам’ятати про реєстраційну та бухгалтерську звітність, інші норми, пов’язані із веденням бухгалтерського обліку, поданням податкових звітів в іноземній країні. Найпростішим вирішенням цього питання є використання послуг місцевих провайдерів, які займаються бухгалтерським супроводом. При цьому ціна такого обслуговування може сягати немалих сум, залежно від юрисдикції. Враховуйте ці витрати відразу, коли плануєте реєструвати компанію за кордоном. Бажано також прорахувату ціну помилки, у випадку недотримання місцевих норм. Це допоможе розрахувати усі ризики, які можуть очікувати ваш бізнес.

Порада № 9. Дотримуватися законодавства про контрольовані іноземні компанії – правила КІК. Простими словами, контрольованою іноземною компанією є юридична особа, зареєстрована за кордоном, кінцевим вигодонабувачем (бенфіціаром) якої є український громадянин. У такому випадку бенефіціару необхідно подати в українські податкові органи Повідомлення про КІК – інформацію про набуття або припинення участі у КІК – протягом 60 днів з моменту такої події та щорічно звітувати про доходи такої КІК в Україні. Але додаткового оподаткування доходу КІК українським податком можна уникнути, якщо річний дохід КІК не перевищує 2 млн євро, частка пасивних доходів КІК не перевищує 50 % та якщо компанія сплачує податок в країні реєстрації не менше 13%. Сьогодні у світі прогресує тенденція до прозорого підприємництва з метою уникнення розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування. У зв’язку з цим інформація про закордонні рахунки громадян України та рахунки закордонних компаній, бенефіціарами яких є громадяни України, є відкритою для українських податківців.

Порада № 10. Дослідити міжнародні угоди, які дозволяють уникнути подвійного оподаткування. У випадку реєстрації представництва або компанії за кордоном, українські громадяни можуть стикнутися із проблемою, що дохід іноземної компанії буде оподатковано двічі – у країні реєстрації та ведення бізнесу компанії та Україні, як країні податкового резидентства кінцевого бенефіціара. З метою уникнення надмірного податкового навантаження, між Україною та більше ніж 70 країнами світу укладено Конвенції про уникнення подвійного оподаткування (Double Tax Treaty). Дослідження можливостей зменшити ставки податку, врегульованих такими конвенціями, надає підприємцям змогу легально зменшити суму податкових зобов’язань.

Висновки: ведення бізнесу за кордоном створює немало викликів для українських підприємців. Належна юридична підготовка є необхідним кроком для успішного виходу на міжнародну підприємницьку арену. Залучення спеціалістів у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного права має критичне значення, як при експортуванні товарів та послуг за кордон, так і при іноземному корпоративному формуванні. Робота в іноземній юрисдикції потребує також залучення місцевих спеціалістів. При виборі іноземної країни для свого бізнесу зверніть увагу на податки, простоту обслуговування компанії та ціну помилки. Головне – мати бажання, сміливість та сильну команду!

Аліна Горяєва,

юристка GLS Law Company

jurliga.ligazakon.net

Опублікувати коментар

Ми маємо все, що вам потрібно, щоб зробити ваш бізнес ще кращим